OL- ett sløseri av penger.

OL, Oslo, 2022, Lillehammer